Cariere - Grup EnergoBit - Politica resurse umane, Jobbing

Politica responsabilitate sociala

Avand la baza conventiile internationale ale Organizatiei Internationale a Muncii, Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Conventia Natiunilor Unite privind Drepturile Copilului, standardul de responsabilitate sociala SA 8000 reprezinta primul standard international in acest domeniu.
 
Responsabilitatea sociala si conditiile de munca sunt esentiale pentru dezvoltarea organizatiei.

Satisfactia clientilor si a beneficiarilor, realizarea profitului si actiunile concurentiale de pe piata se realizeaza respectand drepturile, necesitatile si asteptarile angajatilor si ale comunitatii locale. In acest sens s-a luat decizia implementarii unui sistem de management in conformitate cu cerintele standardului SA 8000, stabilind urmatoarele angajamente:

  • Sa aplice cele mai bune practici privind locul de munca;
  • Sa furnizeze toate resursele necesare pentru implementarea corespunzatoare a sistemului de management privind responsabilitatea sociala;
  • Sa respecte legislatia nationala, alte legi aplicabile precum si alte cerinte la care organizatia a subscris;
  • Sa revizuiasca permanent politica pentru o imbunatatire continua asigurandu-se ca aceasta este documentata, implementata, mentinuta si comunicata intregului personal;
  • Sa se conformeze tuturor cerintelor standardului SA 8000:2008, privind: munca infantila, munca fortata si obligatorie, sanatate si securitate, libertatea de asociere si dreptul la negociere colectiva, discriminare, practici disciplinare, programul de lucru si remunerarea.

Se vizeaza astfel imbunatatirea continua a sistemului, avand ca si garantie competenta, responsabilitatea si implicarea tuturor nivelelor ierarhice pentru indeplinirea obiectivelor stabilite.

Prin cadrul organizatoric creat, se asigura comunicarea permanenta cu clientii, furnizorii, cu toate persoanele care lucreaza pentru sau in numele EnergoBit, cu comunitatea locala si cu toate partile interesate.

Prevederile prezentei politici sunt comunicate intregului personal al organizatiei, care are obligatia de a se implica in mod activ in realizarea tuturor angajamentelor asumate prin aceasta politica. 
Solutia completa in electricitate - EnergoBit Group, EnergoBit, CFR Cluj, CFR 1907, Antreprenoriat Lucrari Electrice, SCADA, Contoare energie, Contoare gaz, Protectii numerice, SEL, EDSA, Posturi de transformare, Celule de medie, Tablouri electrice, Baterii de condensatoare, Transformatoare uscate, EnergoBit Tesar, Enex, Furnizare energie, Parcuri eoliene, Eolian, Energie verde, EnergoBit Schreder, Iluminat, Iluminat exterior, Stalpi de iluminat, Sisteme de iluminat, Lampa, Iluminat interior, Iluminat scenic, Energie eoliana, Intrerupatoare de medie, Reanclansatoare, Energobit Tavrida, Energolux, Separatoare, Contactoare, Trafo, Retrofit celule, Audit energetic, Statii electrice, Grupuri electrogene, Managementul energiei, Echipamente electrice, Sisteme de contorizare, Software de comanda si control